Studijska poseta Republici Hrvatskoj

25. Novembar 2022.

Predstavnici institucija iz sektora vodnih usluga Srbije boravili su u Republici Hrvatskoj u periodu od 21. do 25. novembra 2022. godine povodom studijske posete u okviru projekta „EU podrška reformama u sektoru voda“. 

Učesnici iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republičke direkcije za vode, Ministarstava finansija, privrede, životne sredine i evropskih integracija, kao i predstavnici javnih komunalnih preduzeća imali su prilike da se u okviru petodnevne posete hrvatskim institucijama podele iskustva i znanja iz oblasti vodnih usluga, kao i da razgovaraju o temama ključnim za reformu sektora voda.


U okviru posete, učesnici su imali prilike da sa kolegama iz vodovodnih preduzeća iz Čakovca i Rijeke diskutuju o načinima poslovanja, poslovnom planiranju i investicijama, kao i da obiđu vodoizvorišta i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Pored obilazaka preduzeća, učesnici su sa predstavnicima Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske, Vijeća za vodne usluge i Hrvatskih voda pričali o toku procesa reforme, iskustvu o usklađivanju sa tekovinama EU u sektoru voda, tarifnim metodologijama i regulatornom telu u sektoru. Hrvatska grupacija vodovoda i kanalizacija, predstavnici preduzeća iz Zagreba, Splita i Osijeka,  održali su sa učesnicima sastanak, gde su se bavili temama kao što su reorganizacija preduzeća, problemi i prednosti regionalizacije i razmenili iskustva iz procesa reforme u Hrvatskoj.


Projekat „EU podrška reformama u sektoru voda“ finansira EU, a njime upravlja Ministarstvo finansija, Sektor ѕa ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU. Korisnik projekta je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republička direkcija za vode. Projekat realizuje EPTISA Servicios de Ingenieria S.L. Spain u konzorcijumu sa EPTISA Southeast Europe d.o.o. Serbia.