Sprovođenje

Eptisa Servicios de Ingenieria S.L. u konzorcijumu sa Eptisa Southeast Europe

Osnovana u Španiji 1956. godine, EPTISA je međunarodna kompanija za konsalting, inženjering, arhitekturu i informacione tehnologije, posvećena pružanju pouzdanih usluga u oblasti saobraćajne infrastrukture, vodoprivrede i zaštite životne sredine, građevinarstva i arhitekture, energetike, zdravstva, GIS i informacionih tehnologija, društveno-ekonomskog razvoja i reforme javne uprave.  EPTISA je prisutna u preko 35 zemalja u vidu mreže koju čine više od 30 filijala i lokalnih projektnih kancelarija. Eptisa je globalna kompanija koja deluje lokalno, u bliskoj saradnji sa klijentima i građanskim društvima u zemljama u kojima posluje. Kompanija zapošljava više od 2000 profesionalaca, sa preko 1000 stručnjaka uključenih u više od 100 međunarodnih projekata koji se trenutno sprovode širom sveta.

Za više informacija posetite: 

www.eptisasee.com

www.eptisa.com


Konsultanti

Martin Wolff

Ključni ekspert 1, Vođa projekta

Yavor Dimitrov

Ključni ekspert 2