ODRŽANA TREĆA DVODNEVNA RADIONICA O REFORMI SEKTORA VODNIH KOMUNALNIH USLUGA

4. Mart 2024.

Nastavak rada i zalaganja svih ključnih institucija za unapređenje sektora voda i kontinuirana podrška javnim komunalnim preduzećima u njihovom poslovanju neki su od ključnih preduslova za nastavak reforme sektora vodnih usluga u Republici Srbiji.

Važnu ulogu u daljem unapređenju kvaliteta vodnih usluga će imati primena mera predloženih na osnovu procene fukcionisanja ovog sektora, a koje bi trebalo sprovoditi na lokalnom i centralnom nivou. Uz mere za unapređenje poslovanja javnih komunalnih preduzeća, neophodno je uspostaviti i regulatorno telo u sektoru voda i usvojiti nacionalnu tarifnu metodologiju kako bi se građanima i privredi omogućila kvalitetna usluga, uz transparentno obračunate cene prema stvarnim troškovima usluga, a koje omogućavaju održivost javnih (komunalnih) preduzeća.

Tokom dvodnevne radionice koja je održana 28. i 29. februara, više od 50 predstavnika javnih komunalnih preduzeća, republičkih i pokrajinskih institucija, tehničkih i drugih udruženja, kao i međunarodnih organizacija, je razmatralo predložene mere za unapređenje sektora vodnih komunalnih usluga, kao i buduće aktivnosti i ulogu pojedinačnih institucija u nastavku sprovođenja reforme.


Tokom prvog dana radionice predstavljeni su projektni rezultati i procene rada sektora, dok su drugog dana usledile predložene mere i mape puta (roadmaps) za dalji tok reforme. 

Tom prilikom je učesnicima predstavljena i publikacija „Forum voda 2023 – specijalno
izdanjeUdruženja za tehnologiju voda i sanitarno inženjerstvo, koja sadrži sveobuhvatan prikaz projektnih rezultata i preporuka za unapređenje vodnih usluga, kao i zakonodavnog okvira u ovoj oblasti. Učešće projekta u ovoj publikaciji je nastavak odlične saradnje projektnog tima sa Udruženjem tokom realizacije projektnih aktivnosti. Više informacija je dostupno na internet stranici Udruženja: www.utvsi.com.

Projekat "EU podrška reformama u sektoru voda“ finansira Evropska unija, a sprovodi Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU Ministarstva finansija. Krajnji korisnik projekta je Ministarstvo poljoprivede, šumarstva i vodoprivrede – Republička direkcija za vode. Projektne aktivnosti realizuje EPTISA Servicios de Ingenieria S.L. u konzorcijumu sa Eptisa Southeast Europe d.o.o.

Nakon dve godine uspešne implementacije, projekat se završava u martu 2024. godine kao rezultat uspešne saradnje Vlade Republike Srbije, Evropske unije i drugih partnera koja za cilj ima unapređenje standarda životne sredine u Srbiji i kvaliteta života njenih građana. Očekuje se da rezultati projekta i predstojeća reforma u ovoj oblasti stvore uslove i za potpunu usklađenost pravnog okvira Republike Srbije i Evropske unije, što je važan korak na putu ka punopravnom članstvu u Uniji.