O projektu

section-cover

Svrha projekta je da podrži reforme u sektoru voda i doprinese unapređenju efikasnosti u pružanju vodnih usluga.

Tokom aktivnosti projekta biće analizirani organizacija i poslovanje javnih komunalnih preduzeća, koja se bave pružanjem vodnih usluga i razvijen model za njihovu reorganizaciju i unapređenje poslovanja.

Projekat će raditi i na razvoju i primeni nove tarifne metodologije i uspostavljanju regulatornog sistema kako bi se doprinelo što efikasnijem upravljanju javnim vodosnabdevanjem i sakupljanjem, odvođenjem i prečišćavanjem otpadnih voda.

Sve ove aktivnosti biće realizovane u cilju poboljšanja kvaliteta životne sredine i života građana Republike Srbije, unapređenjem ekoloških standarda u Srbiji u skladu sa standardima i najboljom praksom zemalja članica Evropske unije. 

Sektor
  • Zaštita životne sredine
EuropeAid referenca
NEAR/BEG/2020/EA-RP/0063
Komponente
  • Komponenta 1: Procena stanja u oblasti pružanja vodnih usluga i priprema predloga za povećanje njihove efikasnosti;
  • Komponenta 2: Podrška realizaciji revidiranih zahteva za povrat troškova (uključujući primenu tarifne metodologije) i uspostavljanje regulatornog sistema vodnih tarifa.
Grad / Region
Republika Srbija
EU donacija
1.800.000 €
Pregovaračko poglavlje
  • 27 - Životna sredina
Vreme implementacije
Januar 2022. - Januar 2024.
Korisnik
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Republička direkcija za vode
Implementiran od strane
Eptisa Servicios de Ingenieria S.L. u konzorcijumu sa Eptisa Southeast Europe