Reforma sektora voda uz podršku Evropske unije

20. Mart 2024.

Vodne komunalne usluge i infrastruktura su od ključnog značaja za zaštitu životne sredine, kvalitet života građana, kao i razvoj turizma i drugih privrednih delatnosti u Srbiji. Evropska unija nastavlja da pruža podršku sistemskoj reformi u sektoru voda kojom će se unaprediti efikasnost u pružanju vodnih usluga u cilju poboljšanja kvaliteta životne sredine i života građana Srbije, unapređenjem ekoloških standarda u Srbiji u skladu sa standardima i najboljom praksom zemalja članica Evropske unije, ocenjeno je na konferenciji na kojoj su predstavljeni rezultati projekta ”EU podrška reformama u sektoru voda” ostvareni tokom protekle dve godine.

Na konferenciji je predstavljen predlog reforme sektora voda koji je izrađen tokom projektnih aktivnosti. Rezultati projekta i predstojeća reforma u sektoru voda i sistema vodnih komunalnih usluga jedan je od koraka pri usklađivanju dela pravnog okvira EU sa zakonodavstvom Republike Srbije, što je važan korak na putu ka ravnopravnom članstvu.

Uvodna izlaganja održani su Bojan Vranjković, državni sekretar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Antoan Avinjon, program menadžer Delegacije Evropske unije u Srbiji


Državni sekretar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede  Bojan Vranjković izrazio je veliko zadovoljstvo ostvarenim rezultatima projekta uz finansijsku podršku Evropske unije. On je podsetio da su, u vreme kad je projekat započeo, cene vode na teritoriji cele države bile prilično neusaglašene i raznolike i da, u većini slučajeva, ta cena nije dovoljna da pokrije osnovne troškove i da obezbedi optimalnu pristupačnost uslugama.

”Komunalna preduzeća ne bave se samo vodnom delatnošću, već i drugim uslugama. Zato bih istakao značaj adekvatnog planiranja poslovanja, potencijalnih investicija, razvoj odgovarajućih alata za finansijsko upravljanje i upravljanje kadrovima kako bi ceo sistem nesmetano funkcionisano”, rekao je Vranjković i dodao da je ”u perspektivi važno razmišljati o regionalizaciji preduzeća koja bi se bavila vodnim uslugama kako bi u svakom trenutku bili kadri da obezbedimo efikasno poslovanje i povrat troškova”.

”Posle dve godine, po završetku projekta, možemo da kažemo da nam je pružena sveobuhvatna podrška u ovoj oblasti, postavljene osnove za unapređenje efikasnosti u pružanju vodnih usluga što će omogućiti harmonizaciju sa propisima EU u ovoj oblasti”, istakao je državni sekretar Vranjković. 


Antoan Avinjon, program menadžer Delegacije Evropske unije u Srbiji istakao je da je Evropska unija podržala projekat u cilju obezbeđivanja kvalitetne vode za piće za građane Srbije kao i da se tretman voda sprovodi na odgovarajući način.

”Snaga ovog projekta je u pristupu koji je podrazumevao saradnju resornog ministarstva i eksperata na projektu, predstavnika lokalnih samouprava i 20 javno komunalnih preduzeća. Rezultati projekta mogu da budu iskorišćeni u narednim koracima u toku reforme, a jedan od njih je osnivanje Agencije za regulaciju vodnih usluga. U cilju modernizacije sektora, efikasnosti i pametnog korišćenja sredstava, regionalizacija je takođe veoma korisna i trebalo bi da bude sprovedena na pametan način”, istakao je Avinjon.  

U okviru projekta sprovedene su sveobuhvatne analize trenutnog stanja u sektoru vodnih komunalnih usluga, definisane prioritetne i dugoročne mere za reformu sektora, kao i pripremljene preporuke za reorganizaciju. 

Ključni element novog regulatornog sistema je osnivanje Agencije za regulaciju vodnih usluga. Kao pravni osnov za novu tarifnu metodologiju i uvođenje regulatornog sistema, projekat je u saradnji sa relevantnim nacionalnim institucijama i drugim zainteresovanim stranama izradio predlog nacrta Zakona o regulisanju cena vodnih komunalnih usluga.

Dvodnevnoj konferenciji prisustvovali su predstavnici brojnih institucija sa nacionalnog i lokalnog nivoa kao i predstavnici 20 javnih komunalnih preduzeća kojima su uručene zahvalnice za učešće u projektnim aktivnostima.

Sa više od 580 miliona evra bespovratnih sredstava uloženih u zaštitu životne sredine i klimatske akcije u Srbiji, EU je najveći donator u ovoj oblasti u Srbiji.

Projekat finansira Evropska unija, a sprovodi Sektor ѕa ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU Ministarstva finansija. Krajnji korisnik projekta je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republička direkcija za vode. Projektne aktivnosti realizuje EPTISA Servicios de Ingenieria S.L. Spain u konzorcijumu sa EPTISA Southeast Europe d.o.o. Serbia.