Drugi sastanak radne grupe

13. Septembar 2022.

Drugi sastanak radnih grupa u okviru projekta “EU podrška reformama u sektoru voda” održan je u utorak, 13. septembra 2022. u Beogradu.

Učesnike je pozdravila gospođa Marta Mihailović, samostalni saradnik za zaštitu voda od zagađivanja u Republičkoj direkciji za vode.

Na ovom sastanku predstavljen je nacrt Izveštaja o proceni funkcionisanja javnih komunalnih preduzeća, sa najznačajnijim rezultatima i nalazima. U drugom delu sastanka, ključni ekspert na projektu, gospodin Javor Dimitrov predstavio je indikatore učinka i planove za dalji razvoj sektora.

Učesnici su aktivno učestvovali u diskusiji i svojim komentarima doprinose uspešnoj realizaciji ovih aktivnosti na projektu. 

Projekat „EU podrška reformama u sektoru voda“ finansira EU, a njime upravlja Ministarstvo finansija, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU. Korisnik projekta je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republička direkcija za vode. Projekat realizuje EPTISA Servicios de Ingenieria S.L. Spain u konzorcijumu sa EPTISA Southeast Europe d.o.o. Serbia.