Unapređenje ekoloških standarda uz podršku EU

7. April 2022.

Uz podršku Evropske unije u Srbiji se sprovodi reforma u sektoru voda koja će doprineti unapređenju efikasnosti u pružanju vodnih usluga, ocenjeno je u Privrednoj komori Srbije na predstavljanju projekta „EU podrška reformama u sektoru voda“ koji finansira Evropska unija.  Skup je održan 7. aprila 2022.

Učesnike je pozdravio Dalibor Joknić, sekretar Udruženja za komunalne delatnosti Privredne komore Srbije i istakao da su u komunalnom sektoru brojni izazovi i problemi, ali da uz projekte poput ovog mogu da se definišu problemi u lokalnim samoupravama i da se strateški rešavaju

Uvodna izlaganja održali su Vedrana Ilić, v. d. pomoćnika ministra, Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Antoan Avinjon, program menadžer Delegacije Evropske unije u Srbiji.  


Ilić je istakla da je projekat „EU podrška reformama u sektoru voda“ od izuzetnog značaja ne samo zbog izrade veoma korisnih dokumenata, već i zbog sveobuhvatne koristi kroz sagledavanje svih nedostataka i izazova koje je potrebno da se prevaziđu na putu ka uspostavljanju adekvatne tarifne politike u sektoru voda u Republici Srbiji. 

Projekat će kroz realizaciju dve komponente pokušati da unapredi sistem cena vode u Republici Srbiji pružanjem podrške u proceni stanja pružanja usluga i izradi predloga za povećanje efikasnosti usluga sektora voda i za sprovođenje revidiranih zahteva za nadoknadu troškova (uključujući implementaciju Tarifne metodologije) i uspostavljanje regulatornog sistema cena vode. Posebna pažnja biće posvećena podršci u sprovođenju tarifne metodologije na lokalnom nivou, u 20 pilot opština/gradova – Požega, Brus, Blace, Kruševac, Sokobanja, Šabac, Lebane, Loznica, Pančevo, Čačak, Užice, Smederevo, Arilje, Kosjerić, Raška, Kraljevo, Niš, Vršac, Subotica i Ivanjica”, dodala je Ilić.


Avinjon je podsetio da se reforme u Republici Srbiji uz podršku EU sprovode zbog građana, sa ciljem da građani imaju kvalitetniju vodu, efikasnije i bolje vodne usluge. On se zahvalio Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republičkoj direkciji za vode i predstavnicima lokalnih samouprava na zajedničkom angažovanju u implementaciji ovog projekta. Naglasio je da je ova reforma dug proces te da je neophodan dijalog svih učesnika za njeno uspešno sprovođenje.

Na skupu su govorili Nataša Milić, direktorka Republičke direkcije za vode, članovi projektnog tima kao i predstavnici Udruženja za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo. 

Potpisani su Memorandumi o razumevanju između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Republike direkcije za vode, lokalnih samouprava i javnih komunalnih preduzeća. 

Tokom naredne dve godine, u saradnji sa državnim institucijama, predstavnicima javnih komunalnih preduzeća iz 20 lokalnih samouprava, projekat će direktno doprineti kvalitetu života građana poboljšanjem standarda i efikasnosti usluga u sektoru voda, unapređenjem poslovanja komunalnih preduzeća (uključujući odnose sa potrošačima) i povećanoj transparentnosti i jedinstvenim pristupom vodnim tarifama, osiguravajući pravednu metodologiju obračuna troškova koja se može koristiti širom zemlje.


Krajnji cilj svih ovih aktivnosti jeste poboljšanje kvaliteta životne sredine i života građana Republike Srbije, unapređenjem ekoloških standarda u Srbiji u skladu sa standardima i najboljom praksom zemalja članica EU. 

U pregovorima o članstvu u EU, Srbija je krajem 2021. godine otvorila klaster 4 koji obuhvata četiri poglavlja, među kojima je i zaštita životne sredine. EU je do sada uložila više od 400 miliona evra bespovratnih sredstava kroz brojne programe i projekte za zaštitu životne sredine u Srbiji.

Uz podršku EU izgrađena su postrojenja za preradu otpadnih voda u Subotici, Šapcu, Leskovcu, Kuli i Vrbasu, a obnovljeni sistemi za vodosnabdevanje u Požarevcu, Inđiji i Petrovcu na Mlavi. U Velikom Gradištu izgrađen je potpuno nov sistem za vodosnabdevanje. U Rasinskom okrugu obnovljen je i izgrađen regionalni sistem vodosnabdevanja u Kruševcu, Aleksandrovcu, Ćićevcu i Varvarinu, dok je u Raškoj, pored sistema za vodosnabdevanje, izgrađen i sistem za preradu otpadnih voda. 

Najvažniji akt EU u oblasti voda je Okvirna direktiva o vodama, koja je na snazi od 2000. godine i čiji je cilj održivo upravljanje svim vodama i sa vodom povezanih ekosistema radi poboljšanja zdravlja i blagostanja građana.

Projekat „EU podrška reformama u sektoru voda“ finansira EU, a njime upravlja Ministarstvo finansija, Sektor ѕa ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU. Korisnik projekta je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republička direkcija za vode. Projekat realizuje EPTISA Servicios de Ingenieria S.L. Spain u konzorcijumu sa EPTISA Southeast Europe d.o.o. Serbia.