Sastanak prve radne grupe

23. Jun 2022.

Prvi sastanak radnih grupa u okviru projekta “EU podrška reformama u sektoru voda” održan je 23. juna 2022. godine u Privrednoj komori Srbije.

U cilju aktivnog uključivanja zainteresovanih strana u projektne aktivnosti, u početnoj fazi implementacije projekta formirane su dve radne grupe, na nacionalnom i lokalnom nivou. Prvi sastanak okupio je obe radne grupe, uključujući predstavnike javnih komunalnih preduzeća, ključnih državnih institucija, kao i predstavnike profesionalnih udruženja koja deluju okviru u sektora voda.

Na početku sastanka učesnike su pozdravili gospodin Dalibor Joknić, sekretar Udruženja za komunalne delatnosti Privredne komore Srbije, i gospođa Marta Mihailović, samostalni saradnik za zaštitu voda od zagađivanja u Republičkoj direkciji za vode. U uvodnom delu predstavljen je tok prikupljanja podataka o funkcionisanju javnih komunalnih preduzeća, uz prezentaciju preliminarnih rezultata procene rada javnih komunalnih preduzeća. Ključni ekspert na projektu, gospodin Javor Dimitrov, je dalje predstavio potencijalne oblasti razvoja javnih komunalnih preduzeća i benefite ove procene za sektor voda. Učesnici su imali prilike da tokom sastanka diskutuju o pomenutim temama i da svojim komentarima doprinesu daljem toku procene.

Projekat „EU podrška reformama u sektoru voda“ finansira EU, a njime upravlja Ministarstvo finansija, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU. Korisnik projekta je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republička direkcija za vode. Projekat realizuje EPTISA Servicios de Ingenieria S.L. Spain u konzorcijumu sa EPTISA Southeast Europe d.o.o. Serbia.