Četvrti sastanak radnih grupa

1. Mart 2023.

Četvrti sastanak radnih grupa u okviru projekta “EU podrška reformama u sektoru voda” održan je 28. februara 2023. godine u prostorijama Privredne komore Srbije.

Sastanak je otvorio gospodin Saša Kulić, predstavnik Republičke direkcije za vode, pozdravivši učesnike i predstavivši teme sastanka.

U prvom delu sastanka radne grupe predstavljen je Izveštaj sa primerima regulacije vodnih usluga u zemljama Evrope i preporukama za sistem regulacije vodnih usluga u Republici Srbiji, dok su se u drugom delu sastanka učesnici bavili studijom o tarifnim metodologijama i predlogom tarifne metodologije za R. Srbiju, kao i analizom potreba za obukama u sektoru vodnih usluga. Tokom svakog dela sastanka, učesnici su sa projektnim ekspertima diskutovali o predstavljenim podacima i mogućim daljim koracima.

Projekat „EU podrška reformama u sektoru voda“ finansira EU, a njime upravlja Ministarstvo finansija, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU. Korisnik projekta je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republička direkcija za vode. Projekat realizuje EPTISA Servicios de Ingenieria S.L. Spain u konzorcijumu sa EPTISA Southeast Europe d.o.o. Serbia.